otwórz konto
Z KARTĄ

Odbierz 20 zł na zakupy
w Costa Coffee,
a za aktywne korzystanie
250 zł na konto!

Promocja „Kawa z Bankiem” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o.– trwa do osiągnięcia 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 24.07.2020 r.

Zaloguj się, aby podać dane

niezbędne do przekazania nagrody

Przystąp do promocji

w dwóch prostych krokach

ikona rejestracji w promocji

Zarejestruj się w promocji1

Oraz złóż wniosek o otwarcie Konta Osobistego z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej, za pomocą Linka promocyjnego do 24.07.2020 r.

ikona rejestracji w promocji

Załóż konto

Zawrzyj Umowę ramową w zakresie Konta Osobistego wraz z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej do 14.08.2020 r.
Pamiętaj o nadaniu PIN-u do Karty!

Poznaj warunki i nagrody

Łącznie można zdobyć nawet 270 zł!
Żeby otrzymać Voucher podarunkowy do wykorzystania w kawiarniach Costa Coffee o wartości 20 zł oraz nagrody pieniężne w wysokości 250 zł należy spełnić poniższe warunki

1.

Do dnia 14 sierpnia:
otwórz Konto Osobiste,
nadaj PIN do Karty.

20 zł

w wiadomości sms na podany numer podczas rejestracji

2.

W sierpniu:
wykonaj Transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300 zł,
otrzymaj Wpływy na łączną kwotę min. 1000 zł,

100 zł

przelewem na Konto Osobiste

3.

W każdym z miesięcy wrzesień - październik:
wykonaj Transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 300 zł,
otrzymaj Wpływy na łączną kwotę min. 1000 zł,

150 zł

przelewem na Konto Osobiste

Do 22 września 2020 r. Laureaci Pierwszej nagrody lub Laureaci Pierwszej i Drugiej nagrody otrzymają wiadomość mailową (z adresu kawazbankiem@bnpparibasplus.pl). Wiadomość dla Laureatów Drugiej nagrody zostanie wysłana wraz z instrukcją uzupełnienia numeru Konta Osobistego do przekazania nagród pieniężnych. Voucher podarunkowy do kawiarni Costa Coffee zostanie przesłany SMS’em.

1 Rejestracji w promocji „Kawa z Bankiem” można dokonać od dnia 03.07.2020 r. do osiągnięcia 3000 rejestracji lecz nie dłużej niż do dnia 24.07.2020 r.

Sprawdź Regulamin

Uczestnikiem Promocji „Kawa z Bankiem” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji

Dopasuj Kartę

do Konta Otwartego na Ciebie

Jak wygląda proces otwierania rachunku?

Aby bezpiecznie otworzyć rachunek, Bank będzie musiał potwierdzić Twoją tożsamość na podstawie dowodu osobistego.

ikona rejestracji w promocji

Wypełnij
wniosek

Będzie Ci potrzebny dowód osobisty.

W 3 prostych krokach Bank poprosi Cię o uzupełnienie niezbędnych danych.

ikona rejestracji w promocji

Podpisz
umowę

Zrobisz to za pomocą unikalnego kodu SMS w systemie partnera Banku – Autenti. Login do bankowości internetowej znajdziesz w umowie o Konto Osobiste oraz w mailu, po aktywacji rachunku.

ikona rejestracji w promocji

Wizyta
kuriera

Przyjedzie do Ciebie kurier, który potwierdzi Twoją tożsamość oraz wyda Kartę do Konta Osobistego Banku BNP Paribas.

ikona rejestracji w promocji

Korzystaj
aktywnie

Nadaj PIN do Karty, zaloguj się do bankowości internetowej Banku BNP Paribas i korzystaj!

Zapoznaj się

z najczęściej zadawanymi pytaniami:

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otwarcie rachunku w Promocji „Kawa z Bankiem”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Nie, aby otrzymać nagrodę konieczne jest zarejestrowanie się na stronie kawazbankiem.bnpparibasplus.pl, otwarcie rachunku korzystając z otrzymanego linku promocyjnego i spełnienie wszystkich warunków opisanych w Regulaminie promocji „Kawa z Bankiem”.

Napisz do Organizatora Promocji „Kawa z Bankiem”: kawazbankiem@bnpparibasplus.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

ikona rejestracji w promocji

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia Promocji „Kawa z Bankiem” czynna jest w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Organizatorem promocji „Kawa z Bankiem” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: kawazbankiem@bnpparibasplus.pl. Informacje o promocji „Kawa z Bankiem”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie kawazbankiem.bnpparibasplus.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Kawa z Bankiem” trwa do osiągnięcia 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 24.07.2020 r.

Otrzymanie wszystkich nagród o łącznej wartości 270 zł w ramach Promocji „Kawa z Bankiem” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie poniższych warunków Promocji.

 1. W celu uzyskania Pierwszej nagrody w postaci Vouchera podarunkowego o wartości 20 zł do wykorzystania w kawiarniach Costa Coffee należy łącznie:
  1. Dokonać zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie oraz przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie kawazbankiem.bnpparibasplus.pl, w tym złożyć oświadczenia wymagane do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 03.07.2020 r. do osiągnięcia liczby 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 24.07.2020 r.;
  2. W terminie od dnia 03.07.2020 r. do 24.07.2020 r. złożyć wniosek o zawarcie z BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) Umowy ramowej w zakresie indywidualnego Konta Osobistego w planie taryfowym Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj albo Karta Otwarta na Świat albo Karta Otwarta na eŚwiat oraz dostępem do Bankowości elektronicznej („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Kawa z Bankiem” („Regulamin Promocji”) oraz zawrzeć Umowę ramową w zakresie objętym ww. wnioskiem i Nadać PIN do Karty do dnia 14.08.2020 r.;
 2. W celu uzyskania Drugiej nagrody w wysokości 100 zł należy łącznie:
  1. Spełnić warunki do uzyskania Pierwszej nagrody;
  2. W sierpniu 2020 r. wykonać Transakcje bezgotówkowe Kartą na łączną kwotę min. 300 zł oraz otrzymać Wpływy na łączną kwotę min. 1000 zł.
 3. W celu uzyskania Trzeciej nagrody w wysokości 150 zł należy łącznie:
  1. Spełnić warunki do uzyskania Drugiej nagrody;
  2. W każdym z miesięcy wrzesień – październik 2020 r. wykonać Transakcje bezgotówkowe Kartą na łączną kwotę min. 300 zł oraz otrzymać Wpływy na łączną kwotę min. 1000 zł.Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej posiadających dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.
Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).

Konto Otwarte na Ciebie (rachunek płatniczy) z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj, Karta Otwarta na Świat lub Karta Otwarta na eŚwiat, o którym mowa w Regulaminie promocji „Kawa z Bankiem” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http:// bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).

Weź udział w promocji!